IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

AquaVlan: Kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten
www.aquavlan.eu/NL/

Period: 2009 till 2012
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (7)  Top 
  • Hogeschool Zeeland, more
  • Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), more
  • KU Leuven (KULeuven), more
  • Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land-en Tuinbouw; Proefcentrum voor Innovatie, Verbreding en Advies voor Landbouw en Veehouderij. (PIVAL), more
  • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG), more
  • Universiteit Gent (UGent), more
  • Wageningen University and Research Centre; University of Wageningen, more

Abstract
Een mondiale evolutie naar meer aquacultuur ....
De vraag naar vis en aquafood stijgt, zowel mondiaal als regionaal met een gemiddelde stijging van 50-100% tot met 2020. Op dit moment kunnen wij ervan uitgaan dat de mondiale vraag dan ongeveer 70-80 Mio ton zal bedragen. Daartegenover staat een dalende aanvoer van gevangen vis omdat binnen Europa de zeevisserij economisch en ecologisch zwaar onder druk staat. Ook traditionele methoden van extensieve aquacultuur staat onder druk zoals de mosselteelt buitendijks in gebieden zoals de Waddenzee en de Schelde (uitspraak van de Raad van State 2007 over mosselzaadinvang vergunningen). Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat aquacultuur mondiaal maar ook regionaal verder ontwikkeld moet worden.
In het kader van deze ontwikkelingen is het belangrijk dat niet alleen productiemogelijkheden van vis en schelpdieren maar ook afzet, marketing en opleiding mee opgenomen moeten worden om een duurzame ontwikkeling van aquacultuur te waarborgen. De ontwikkeling van een duurzame aquacultuursector, ingepast in een regionale markt- en kennisomgeving, is bijgevolg dé uitdaging van voorliggend project.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes