IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water en fytoplankton monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Reference no: MM/WB/KRW-005
Acronym: KRW FYTO 2009 A
Period: November 2009 till October 2010
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), more, organiser
  • Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu; Dienst Marien Milieu, more, sponsor

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes