IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Lipid-based, high value products and renewable energy from microalgae
www.power-link.ugent.be/nl/sunlight-1

Acronym: SUNLIGHT
Period: February 2009 till January 2013
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (5)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), more
  • Flanders Institute for Biotechnology; VIB-Ugent Center for Plant Systems Biology (PSB), more
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biotechnologie; Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET), more
  • Universiteit Gent; Faculty of Economics and Business Administration; Centre for Environmental Economics and Environmental Management (CEEM), more
  • Katholieke Universiteit Leuven; Campus Kortrijk; Faculteit Wetenschappen; Interdisciplinair Research Centrum (IRC), more

Abstract
Sunlight heeft tot doel om nieuwe biologische hulpbronnen en technologieën voor de cultuur van microalgen in gesloten fotobioreactoren te creëren en valideren. Het project bouwt voort op de ruime kennis van de levensloop en de moleculaire biologie van diatomeeën (kiezelwieren) bij twee Ugent partners binnen het consortium, aangevuld met vooraanstaande Vlaamse en Nederlandse onderzoeksgroepen op vlak van productie van microalgen, analyse van lipiden en productie van bio-energie.

Parallel wordt een economische analyse uitgevoerd van het toekomstige potentieel van producten en technologieën gebaseerd op kiezelwieren, meer in het bijzonder hun inzetbaarheid in de strijd tegen vervuiling via een geïntegreerde economische levenscyclus.

Precies de economische analyse, aangevuld met een marktgedreven projectbeheer, waarborgt de projectvalidatie via sterke interactie met de gevarieerde en uitgebreide gebruikerscommissie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes