IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Shoreface nourishments as measure for coastal safety at the Belgian Coast
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=129

Dutch title: Voorover- en geulsuppleties als kustbescherming
Period: 2014 till 2018
Status: Completed
 Institutes | Datasets 

Institutes (2)  Top | Datasets 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
  • Vlaamse overheid, more, sponsor

Abstract
In het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (GKVP) werden per zwakke schakel in de kustverdediging verschillende alternatieven voor kustbescherming met elkaar vergeleken, en een optimale (combinatie van) maatregel(en) werd per gebied weerhouden. Op bepaalde locaties langsheen de kust zullen als gevolg hiervan in de komende jaren strand suppleties worden uitgevoerd. Deze dienen te worden onderhouden in geval van erosie, het geen te verwachten is, vandaar dat in de ontwerpen buffervolumes inbegrepen zijn. Bedoeling van dit project is het beoordeling van de bijdrage van onderwater suppleties tot onderhoudsbeperking en dus levensduurverlenging van strandsuppleties langs de Belgische kust zonder afbreuk te doen aan de kustveiligheid.
Het onderzoek wordt gemaakt door een vergelijken tussen gedrag en effecten van strand suppletie alleen een gecombineerd strand en vooroever suppletie naast elkaar aangelegd. Hiertoe zal een proefsuppletie in de zone Mariakerke uitgevoerd en bestudeerd worden door middel van numerieke modellen en meetgegevens die regelmatig tijdens de hele duur van het project op de suppletie en omgeving zullen verzameld worden. Meteo-mariene, hydrodynamische, sedimentologische en morfologische informatie zal tijdens duur (vijf jaar) van het project verzameld en geanalyseerd worden. Resultaten van deze analyse en van computer simulaties worden geïntegreerd voor het beoordelen van een aantal indicatoren doorwelke de bijdrage van de vooroeversuppletie op vlak van de verschillende te onderzoeken aspecten wordt geëvalueerd.

Datasets (6)  Top | Institutes 
  • Argus images of the beach in Mariakerke, at 30 minutes time interval, more
  • Hydrodynamic measurements offshore Mariakerke, measured with frames, more
  • Intertidal waves and currents in Mariakerke, more
  • Measurement performed in the framework of the project: "Shoreface nourishments as measure for coastal safety" (Mariakerke), more
  • Physical parameters offshore Mariakerke, measured during 13h monitoring campaign, more
  • Physical parameters offshore Mariakerke, measured with frames, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Datasets