IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Veldmeting Zwin

Reference no: WL 16_068
Period: June 2016 till August 2016
Status: Completed
 Institutes | Publication 

Institutes (2)  Top | Publication 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust, more, proposer

Abstract
Begin augustus starten ingrijpende werkzaamheden in het Zwin. Het doel van de ingrepen is om (a) de huidige flora en fauna te garanderen, (b) de verzanding van het bekken tegen te werken en (c) de stabiliteit van de inlaat van het bekken te verbeteren. Het succes van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de hydrodynamiek in het bekken, en met name de komberging van het gebied.

Om enigszins een vergelijk te kunnen maken tussen de toestand voor en na de werken is het van belang de huidige komberging te bemeten. In het voorjaar heeft RWS a.d.h.v. een 13-uursmeting in het zeegat van het Zwin de komberging bemeten tijdens een springtij. Dit is reeds zeer waardevolle informatie. Anderzijds, gezien de sterk voorkomende gradiënten in de topografie van het gebied, kan uit deze informatie de komberging onder andere condities niet worden geëxtrapoleerd.

Het doel van dit advies is om de data set van RWS aan te vullen met een 13-uursmeting in het zeegat van het Zwin om ook de komberging van het Zwin in de huidige dimensies te bemeten tijdens een doodtij.

Uit contact met aKust (Elias Van Quickelborne) blijkt dat zij deze meting op prijs zouden stellen. aKust heeft verder ook aangegeven dat ze het opportuun vinden om in de zomer samen te zitten om na te gaan hoe het WL een rol kan spelen in de monitoring van de evolutie van het Zwin na de werken, maar dit valt buiten de scope van dit advies.

Publication  Top | Institutes 
  • van Oyen, T.; Dan, S.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2017). Hydrodynamica inlaat van het Zwin: rapport feitelijke gegevens – Metingen bij doodtij. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication