IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Interregproject POLDER2C's

Reference no: WL 18_123
Period: December 2018
Status: In Progress
 Institute | Publication 

Institute  Top | Publication 

Abstract
​De ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder biedt een kans voor het uitvoeren van dijksterkteproeven en -oefeningen op bestaande dijken. Na overleg met de beheerders hebben WL en STOWA (Ned) een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor het gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van dergelijke proeven (zie WL18-016), en het samen brengen van de daarvoor benodigde en geïnteresseerde partijen uit België en Nederland.

Gedacht wordt aan de volgende proeven/oefeningen:

Bresproeven (mede in relatie tot invloed voorland)
Overloop- en overslag proeven (sterkte gras- en deklaag)
Calamiteiten oefening (samen met beheerders en het leger)
Verweven in deze projecten zijn de randvoorwaarden die nodig zijn voor de realisatie. Hierbij valt te denken aan data- en informatiemanagement en kennisverspreiding. Een belangrijke bijkomende doelstelling vormt de nauwe samenwerking met universiteiten en hogescholen (oa voor het faciliteren van stage- en thesismogelijkheden en het inbedden van opgedane kennis in opleidingen; maw het opleiden van dijkwerkers van de toekomst).

De hoofddoelstelling van dit project zijn:

kennisontwikkeling dijksterkte en faalmechnismen (bres, overslag en overloop)
vergroten/ opbouwen ervaring bij beheerders en andere betrokken tav aanpak calamiteiten onder extreme omstandigheden (bres)
Gezien de internationale samenwerking tussen België en Nederland en het feit dat deze onderzoeksvragen ook lopen in andere landen rond de Noordzee wordt een Interreg-subsidieaanvraag (waarin WL partner is) gedaan voor dit project.

Publication  Top | Institute 
  • Koelewijn, A.; Rikkert, S.J.H.; Peeters, P.; Depreiter, D.; van Damme, M.; Zomer, W. (2022). Overflow Tests on Grass-Covered Embankments at the Living Lab Hedwige-Prosperpolder: An Overview. Water 14(18): 2859. https://dx.doi.org/10.3390/w14182859, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publication