IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Complex project nieuwe sluis Zeebrugge - hydraulisch ontwerp nivelleersysteem

Reference no: WL 20_54
Period: June 2020 till March 2022
Status: Completed

Thesaurus term: PRINC_FUND - 5114 - Department of Mobility and Public Works
 Institutes | Publication 

Institutes (2)  Top | Publication 

Abstract
Dit project omvat de door WL geleverde bijstand voor het hydraulisch ontwerp van het nivelleersysteem voor de nieuwe sluis te Zeebrugge

Voor het complex project nieuwe sluis Zeebrugge wordt onder leiding van aMT tegen zomer 2021 een voorontwerp uitgevoerd. Voor het uitvoeren van dit voorontwerp krijgt aMT zowel bijstand vanTractebel als van Xperta. Voor het hydraulisch ontwerp van het nivelleersysteem wordt deze bijstand geleverd door IMDC en WL. De coordinatie van het hydraulisch ontwerp gebeurt onder leiding van Tractebel. Het concretiseren van het benodigde studiewerk en hieropvolgend de verdeling dient uitgevoerd te worden in juni 2020. Hieropvolgend word tegen eind juni een projectplan opgemaakt.

WL dient minimaal hydraulische expertise te leveren bij opstellen randvoorwaarden, uitvoeren van nieuwe LOCKSIM simulaties (gelet op expertise WL met Antwerpse zeesluizen en het door WL uitgevoerde voorontwerp onder adviesproject 19_069) en revisie van het door IMDC uitgevoerde werk.

Binnen dit project zijn vermoedelijk ook 3D CFD simulaties nodig. WL heeft voor deze simulaties keuzevrijheid. In juni dienen de benodigde 3D CFD simulaties geconcretiseerd te worden. Rekening houdend met planning en beschikbaarheid WL cluster zal beslist worden wat WL kan doen en wat door IMDC opgenomen moet worden.

Publication  Top | Institutes 
  • Vercruysse, J.B.; López Castaño, S.; Verelst, K.; Verwilligen, J. (2022). Complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge: voorontwerp nivelleersysteem. Versie 3.0. WL Rapporten, 20_054_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 54 + 13 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/105, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication