IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Nutrition of zooplankton on particular material : selection and digestion

Dutch title: Voeding van zoöplankton op particulair materiaal: selectie en verteerbaarheid
Reference no: P101/1952211920; P101/1962211540
Period: 1995 till October 1996
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), more
  • Institutionele werkingstoelagen (v.d. overheid); Universiteiten; Projectmatig onderzoek, more, sponsor

Abstract
Voeding van zoöplankton op particulair materiaal: selectie en verteerbaarheid. I. Selectie Management ondersteunende modellen voor estuaria en kustecosystemen zijn gebaseerd op de kwantificering van energiefluxen doorheen de verschillende compartimenten van deze systemen. In dit kader kwantificeert het Labo Ecologie de predatiedruk van het zoöplankton in het Delta gebied en verscheidene Europese estuaria op levend fytoplankton enerzijds en detritus anderzijds. Hiertoe zijn in de voorbije jaren technieken op punt gesteld, die HPLC analyses en beeldanalyse combineren. Aanvullend werkings krediet wordt aangevraagd. II. Verteerbaarheid De voedingswaarde van het natuurlijk potentiële voedsel is een tweede belangrijk gegeven om interacties tussenparticulair materiaal en zooplankton te kunnen begrijpen en modelleren. Momenteel bestaan geen technieken om de verteerbaarheid van (natuurlijk) gesuspendeerd particulair materiaal voor suspentie-etende organismen te meten. Dit project beoogt door i n vitro incubaties van totaal enzymextract uit suspensie etende organismen de verteerbaarheid van (natuurlijk) particulair materiaal te kwantificeren via beeldanalyse. Deze methodiek zal verdere deelname in Europese reseach bevorderen en biedt ook inbredere context (kwaliteitstest, aquacultuur) perspectieven.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes