IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Pigment analysis on suspended particulate matter

Dutch title: Pigmentanalyse op gesuspendeerd particulair materiaal
Reference no: P101/2952210721
Period: July 1995 till December 1996
Status: Completed
 Institute 

Institute  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), more

Abstract
Estuariene en kustsystemen worden, wat betreft het gesuspendeerd materiaal, gekenmerkt door hoge concentraties aan detritus en lage concentraties aan levend fytoplankton. Energiekringlopen in dergelijke systemen worden tot op heden als voornamelijk geochemisch en microbieel beschouwd (Heip, 1988). Vooral in estuaria, waar de hoogste densiteiten aan suspensieeters in de waterkolom (zooplankton en hyperbenthos) voorkomen in de maximum turbiditeitszone, werden deze organismen geacht detritivoor te zijn. Door hun betrekkelijk lage biomassa is hun activiteit in het omzetten van de enorme stocks aan detritus dan ook te verwaarlozen t.o.v. de veel snellere microbiële en chemische processen. Onderzoek door onze groep uitgevoerd naar de selectiviteit van voeding door zooplankton in Europese estuaria (Westerschelde, Elbe, Gironde) heeft echter aangetoond dat de dominante zooplanktonorganismen selectief op levend fytoplankton prederen in natuurlijke estuariene omstandigheden (Tackx et al., in press). Dit suggereert dat het zooplankton energetisch voordeel heeft bij het selecteren van fytoplankton, of dat het bepaalde componenten, specifiek aanwezig in fytoplankton (bv. vitaminen, Hapette & Poulet, 1990), nodig heeft. Dit blijkt ook uit de bevindingen van Castel et al. in dezelfde estuaria: lichaamsgewicht, productie en eiproductie van estuariene copepoden stijgen met de ratio fytoplankton/detritus. In toekomstig onderzoek zal ons labo zich dan ook verder toespitsen op de selectiviteit van voeding door het zooplankton.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute