IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ontwikkelingen in de Westerschelde: prognose voor de komende 25 jaar
de Jong, S.A.; van Kleef, A.W. (1996). Ontwikkelingen in de Westerschelde: prognose voor de komende 25 jaar. RIKZ Nota, AX-96.009/NWL-96.14. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 31 + bijlagen pp.
Part of: RIKZ Nota. RIKZ: The Netherlands, more

Available in  Authors 

Keywords
  Dredging
  Habitat
  Topographic features > Channels
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water
Author keywords
  Habitat loss; Broadening; Verruiming

Authors  Top 
 • de Jong, S.A., more
 • van Kleef, A.W.

Abstract
  Doel van de nota is behulpzaam te zijn bij de keuzes die gemaakt moeten worden ten behoeve van het plan Herstel Natuur Westerschelde. Het beschrijft de verwachte effecten van de verdieping van de vaarweg in de Westerschelde en de effecten van ingrepen in het verleden. Ook wordt de huidige situatie in morfologisch en ecologisch opzicht weergegeven, en aangegeven welke werken in het kader van het Verdiepingsverdrag zullen worden uitgevoerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de autonome ontwikkeling en de gevolgen van de verdieping. Tengevolge van eerdere ingrepen in de westerschelde, voornamelijk inpolderingen en vaargeulregulering, zijn de natuurwaarden aanmerkelijk afgenomen. Behalve dat de natuurlijk dynamiek is verminderd, is vooral het areaal aan schorren, slikken en ondiep-watergebieden afgenomen. Tezamen wordt door de verdieping (300 ha) en autonome processen (200 ha) voor de komende 25 jaar een verlies verwacht van 500 ha aan schorren, slikken en ondiep water.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors