IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Experimentele studie van golfoverslag over een ondoordringbaar dijklichaam met behulp van Particle Image Velocimetry (PIV)
Merckx, H. (2006). Experimentele studie van golfoverslag over een ondoordringbaar dijklichaam met behulp van Particle Image Velocimetry (PIV). Ir Thesis. Universiteit Gent: Gent. 86 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Energy transfer > Energy dissipation > Wave dissipation > Wave breaking
  Numerical models
  Particle velocity (waves)
  Research > Experimental research
  Water flow
  Wave processes on beaches > Wave runup

Author  Top 
 • Merckx, H.

Abstract
  Numerieke modellen die de impact van golfwerking op waterbouwkundige constructies simuleren kennen een op mars in het vakgebied van de Civiele Techniek. Experimentele validatie van deze modellen is echter onontbeerlijk. Deze scriptie heeft als doelstelling bij te dragen tot de validatie van het numerieke model LVOF. Een type-experiment, namelijk een regelmatige golf die oploopt en overslaat op een ondoordringbaar dijklichaam, wordt zowel in een fysisch model alsook in het numerieke model LVOF uitgevoerd. Deze scriptie behandelt het fysische onderdeel van deze vergelijking. De doelstelling is nauwkeurige snelheidsvelden van de oplopende golf op te stellen voor enkele discrete tijdstippen. Deze opmetingen worden uitgevoerd in de golfgoot van het laboratorium van de afdeling ‘Weg en Waterbouwkunde’ van de Universiteit Gent te Zwijnaarde met behulp van de geavanceerde visualisatietechniek ‘Particle Image Velocimetry’ (PIV).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author