IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit
(2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25. vzw Water: Boechout. 64 pp.
Part of: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more
Contains:
Baetens, J.; Scheltjens, T.; Van Eerdenbrugh, K.; Peeters, P.; Danckaerts, C.; Maeghe, K.; Meire, P.; Mostaert, F. (2006). Omgaan met watertekorten in het Albertkanaal en de Kempense kanalen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 48-54, more
Barjas-Blanco, T.; Willems, P.; Berlamont, J.; Pluymers, B.; De Moor, B. (2006). Real-time sturing van wachtbekkens. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 42-47, more
Cabus, P.; Defloor, W.; Raymaekers, F.; Voet, M.; Van Hoestenberghe, T. (2006). Het operationeel oppervlaktewatermeetnet voor het lokale en het bekkengerichte waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 1-4, more
De Smedt, F.; Batelaan, O. (2006). Geïntegreerde modellering van hydrologische processen op rivierbekkenschaal. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 16-22, more
D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Gebruik van overstromingskaarten voor verschillende watergerelateerde beheers- en beleidsinstrumenten. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 33-37, more
Pauwels, V.; De Lannoy, G.; Verhoest, N. (2006). Gecombineerd gebruik van hydrologische modellen en afstandswaarnemingen voor waterbeheersdoeleinden. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 23-26, more
Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 27-32, more
Vaes, G.; Feyaerts, T. (2006). Bepaling van risicozones voor overstromingen in niet-gemodelleerde gebieden. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 61-64, more
Vaes, G.; Willems, P. (2006). Neerslaginvoer voor hydrologische en hydraulische modellen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 10-15, more
Van Valckenborgh, J.; Vereecken, H. (2006). Innovatieve technieken om overstroming snel in kaart te brengen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 38-41, more
Vereecken, H.; Cornet, E.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). HIC - Hydrologisch Informatiecentrum: verzamelen en verspreiden van meetgegevens. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 1-5, more
Willems, P.; Boukhris, O.; Berlamont, J.; Blanckaert, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P. (2006). Impact van klimaatverandering op hydrologische extremen langs Vlaamse rivieren: testcase Dender. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 55-60, more

Available in
Document type: Conference

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Event Top 
  • Congres Watersysteemkennis 2006/2007, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top