IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Safecoast - Geïntegreerd kustveiligheidsplan: opstellen van slachtofferfuncties en vluchtfactorengrids
Kellens, W.; Vanneuville, W. (2008). Safecoast - Geïntegreerd kustveiligheidsplan: opstellen van slachtofferfuncties en vluchtfactorengrids. WL Adviezen, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 24 pp.
Part of: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Advice text

Keyword
    Water management > Risk > Floods

Authors  Top 
  • Kellens, W., more
  • Vanneuville, W., more

Abstract
    In deze nota wordt een methode opgesteld voor de berekening van het aantal slachtoffers bij een overstroming, rekening houdend met de waterdiepte, de stijgsnelheid en stroomsnelheid van het water en de mogelijkheid tot evacuatie. Daarbij wordt de algemene aanpak uit Vanneuville et al. (2003) hernomen en verder ingegaan op de problematiek van het inschatten waar mensen zich zullen bevinden op het moment van de overstroming. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot evacuatie beschouwd aan de hand van evacuatiefactorengrids. De methodologie wordt toegepast in een klein studiegebied.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors