IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn Mariene Strategie)
(2008). Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn Mariene Strategie). Publicatieblad van de Europese Unie L 164: 19-40
In: Publicatieblad van de Europese Unie. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISSN 1725-4221; e-ISSN 1725-4221, more

Available in
Document type: Legislation

Keyword
    Marine/Coastal

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top