IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Prognose van de evenwichtsligging van de kustlijn ter hoogte van de baai van Heist
Janssens, J.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Prognose van de evenwichtsligging van de kustlijn ter hoogte van de baai van Heist. Versie 2.0. WL Rapporten, 765_29. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Kustbescherming > Erosiebescherming kust > morfodynamiek zachte zeewering
  Literatuur- en desktoponderzoek
  Sedimentation
  Trend analysis
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Bays
  ANE, Belgium, Knokke-Heist, Baai van Heist [Marine Regions]
  Marine

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, more


Authors  Top 

Abstract
  Sinds de aanbouw van de buitenhaven van Zeebrugge is er een sedimentatiegebied ontstaan in de luwte van de oostelijke strekdam (de zogenaamde baai van Heist). Op basis van een tijdreeks van bathymetrische gegevens van de baai van Heist wordt een lineaire trendanalyse uitgevoerd, wat resulteert in een kaart van het desbetreffende gebied die de locale erosie- en sedimentatiesnelheden weergeeft. Op basis van deze kaart kunnen de grenzen van het sedimentatiegebied vrij nauwkeurig afgebakend worden.
  Een correlatiestudie toont verder aan dat de sedimentatie in de baai van Heist preferentieel optreedt enerzijds op plaatsen met een lage kwadratisch gemiddelde stroomsnelheid (berekend met een in een eerdere studie opgesteld numeriek Delft3D stromingsmodel) en anderzijds langsheen een boog parallel met en gelegen kort bij de oostelijke strekdam. Het eerste effect is te wijten aan de lagere bodemschuifspanningen die optreden bij lage stroomsnelheden, met als gevolg een verhoogde sedimentatie en een verlaagde erosie. Het mechanisme achter het tweede effect is nog onduidelijk.
  Tot slot wordt op basis van een extrapolatie van de sedimentatietrends een voorspelling gemaakt van de toekomstige evenwichtsligging van de kustlijn in de omgeving van Heist. Verwacht wordt dat het gebied begrensd door een rechte vertrekkend aan de aanzet van de knik in de oostelijke strekdam en eindigend halverwege het Albertstrand gedurende de komende decaden zal verzanden. Er dient echter benadrukt te worden dat deze prognose een expert judgement is, gebaseerd op de huidige inzichten. Bijkomende metingen en onderzoek zijn vereist voor een meer betrouwbare prognose.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors