IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Een "irradiance" meter, ijking, theorie en experimenten
van de Vate, L. (1971). Een "irradiance" meter, ijking, theorie en experimenten. Interne verslagen Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, 1971(8). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Texel. 59, 38 pp.
Part of: Interne verslagen Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Nederlands Insituut voor Onderzoek der Zee. , more

Available in  Author 

Keyword
    Marine/Coastal

Author  Top 
  • van de Vate, L.

Abstract
    De resultaten van de lichtverzwakkingsmetingen op de Waddenzee en de Noordzee komen behoudens de extreme gevallen (relatief zeer hoge en relatief zeer lage koncentraties) redelijk overeen met de theoretisch te verwachten waarden. Metingen van Otto (1966) in de Waddenzee betreffende het verband tussen de extinctiecoëfficient en de koncentratie van het gesuspendeerd materiaal geven meestal een overeenkomstig beeld voor eb- en vloedwaarden, als in het verband tussen K en C te zien is.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author