IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Voedselgebruik en fourageergedrag van de bonte strandloper (Calidris alpina (L.))
van der Voet, I. (1968). Voedselgebruik en fourageergedrag van de bonte strandloper (Calidris alpina (L.)). NIOZ-rapport, 1968(2). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Texel. 53, 38 pp.
Part of: NIOZ-rapport. Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ): Den Burg. ISSN 0923-3210, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keyword
    Marine/Coastal

Author  Top 
  • van der Voet, I.

Abstract
    Het aantal bonte strandloper-etmalen per jaar in het Nederlandse waddengebied is te schatten op plm 28 millioen. De schatting per gebied is het meest nauwkeurig voor Vlieland: voor dit gebied bedraagt het aantal bonte strandloper-etmalen per jaar plm 3,7 millioen. Het menu van de bonte strandloper is zeer gevarieerd. Het omvat Polychaetae, Crustacea, Mollusca, Insecta en plantenresten. Bereikbaarheid, smakelijkheid en talrijkheid van de prooisoorten bepalen wat het meest gegeten wordt; in het waddengebied in de zomer Nereis diversicolor O.F. MUller en kleine Crustacea. De bonte strandloper besteedt bij Vlieland (Posthuiswad en Vliehors) plm 7.00 h per tij aan fourageren, de overige tijd aan rusten, poetsen, lopen, vliegen, etc. We kunnen twee fourageermethoden onderscheiden: oogjagen en tastjagen. De laatste wordt het meest toegepast. Voor twee prooisoorten (Corophium volutator (Pallas) en Nereis diversicolor O.F. MUller) werd het verband tussen fourageersukses en fourageergedrag nagegaan. Stilstaand pikken bleek het duidelijkst te korreleren met het fourageersukses. De korrelatie was het duidelijkst voor Corophium, waarschijnlijk ten gevolge van de geringere afmeting van deze prooi. De korrelatie is niet sterk genoeg om in het veld uit het fourageergedrag het fourageersukses betrouwbaar te kunnen schatten, te meer daar het fourageergedrag mede afhankelijk blijkt te zijn van de toestand van het wad. De totale hoeveelheid voedsel door de bonte strandloper in het Nederlandse waddengebied per jaar gekonsumeerd is met behulp van waarnemingen over het voedselgebruik in gevangenschap grof benaderd op 2500 m3.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author