IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De Noordzee: een waardevol archief onder water. Meer dan 100 jaar onderzoek van strandvondsten en vondsten uit zee in België: een overzicht
Pieters, M.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Zeebroek, I.; De Bie, M.; De Clercq, W.; Dickinson, B.; Monsieur, P. (2010). De Noordzee: een waardevol archief onder water. Meer dan 100 jaar onderzoek van strandvondsten en vondsten uit zee in België: een overzicht. Relicta (Bruss.) 6: 177-218

oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/6/RELT006-006.pdf


Additional info:
In: Relicta: Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. ISSN 1783-6425, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • Pieters, M., more
  • Demerre, I., more
  • Lenaerts, T., more
  • Zeebroek, I.
  • De Bie, M., more
  • De Clercq, W., more
  • Dickinson, B.
  • Monsieur, P., more

Abstract
    De Noordzee kan beschouwd worden als een waardevol en speciaal archief, met heel wat interessante informatie over het verleden. De zone beneden de laagwaterlijn behoort tot het domein van de subtidale archeologie of de archeologie van het subgetijdengebied van de Noordzee. De zone tussen de hoog- en de laagwaterlijn behoort tot de intertidale archeologie of de archeologie van het intergetijdengebied van de Noordzee. In het eerste deel van deze studie wordt kort de geschiedenis van het onderzoek in deze beide zones geschetst. Daarna wordt in een tweede deel een chronologisch overzicht gegeven van de resultaten van het onderzoek en dit vanaf het ontstaan van de archeologie als wetenschappelijke discipline. In dit tweede deel wordt ook een klein aantal tot nu toe ongepubliceerde vondsten opgenomen van buiten het Belgische deel van de Noordzee. De reden hiervoor is zowel pragmatisch als inhoudelijk. Enerzijds worden deze vondsten geregistreerd samen met de andere vondsten, ze bevinden zich immers samen in de bestudeerde collecties. Anderzijds dragen ze ook inhoudelijk bij tot een beter inzicht in de genese van het hele zuidelijke Noordzeegebied, waarvan de zone onder Belgisch toezicht deel uitmaakt. Verder dienen in dit tweede deel ook een aantal vraagstellingen en onderzoeksstrategieën als basis voor de globale discussie in het derde deel van deze bijdrage. De bijdrage wordt ten slotte afgesloten met een zo volledig mogelijke bibliografie over het onderzoek in het Belgische deel van de Noordzee inclusief de stranden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors