IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De invloed van ruimtelijke patronen op het foerageergedrag van runderen in een brakwaterschor: deel 1: tekst
Van Laer, E. (2010). De invloed van ruimtelijke patronen op het foerageergedrag van runderen in een brakwaterschor: deel 1: tekst. Universiteit Gent: Gent. 75 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Behaviour
    Behaviour > Searching behaviour > Feeding habits > Foraging

Author  Top 
  • Van Laer, E.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author