IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

La Convention de Rotterdam: une révolution dans le transport maritime?
Verheyen, W. (2010). La Convention de Rotterdam: une révolution dans le transport maritime? DAOR 94: 107-118
In: Le Droit des Affaires = Het Ondernemingsrecht. Kluwer: Mechelen. ISSN 1379-3217, more
Peer reviewed article  

Available in  Author 

Keyword
    Marine/Coastal

Author  Top 
  • Verheyen, W., more

Abstract
    Op 23 september 2009 heeft in Rotterdam de plechtige ondertekeningsceremonie plaats gevonden van de Verdrag der Verenigde Naties betreffende de internationale overeenkomst van vervoer van goederen dat volledig of gedeeltelijk over zee verloopt (hierna de regelen van Rotterdam). Doel van dit Verdrag is het actualiseren van het zeerecht en het instellen van eenvormigheid in zake de regels die het vervoer over zee beheersen. In deze bijdrage zullen we ons concentreren op de belangrijke wijzigingen aan het aansprakelijkheidsregime ten aanzien van de thans in België geldende regeling, t.t.z. de regels van Den Haag-Visby. In de eerste plaats zullen we de historische context van het Verdrag schetsen. Wij zullen eindigen met een analyse van de kansen op succes voor dit Verdrag, gelet op de wijzigingen die in bepaalde sectoren erg omstreden zijn.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author