IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Monitoring van de glasaalrekrutering in Belgie
Belpaire, C. (2002). Monitoring van de glasaalrekrutering in Belgie. IBW.Wb.V.WR., 2002(87). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal-Hoeilaart. 22 pp.
Part of: IBW.Wb.V.WR., more

Available in  Author 

Keywords
  Conservation
  Monitoring
  Monitoring systems
  Population characteristics > Population number
  Population functions > Recruitment
  Belgium [Marine Regions]

Author  Top 
 • Belpaire, C., more

Abstract
  Dit rapport geeft een overzicht van de huidige en historische stand van de glasaalrekrutering in België. Het kadert in een internationaal, EG gefinancierd project binnen het Gemeenschappelijk Visserijbeleid dat een permanent en gecoördineerd netwerk van stations voor populatiemonitoring voorstelt ter ondersteuning van een internationaal herstelplan voor de paling (het project 'Glass eel'). Dit document geeft een stand van zaken omtrent de studies en acties met betrekking tot de rekrutering van paling in België, en beschrijft de vangstmethodes, het gebruikte gereedschap, de vangstplaatsen, de resultaten, de consistentie van de gegevens, en formuleert aanbevelingen voor toekomstig monitoringwerk. Het beoogt de Vlaamse beleidsmakers en specifiek de visstand- en natuurbeheerder te informeren en te sensibiliseren omtrent het internationaal belang van de glasaalmonitoring in ons Vlaams meetstation te Nieuwpoort. Het beschrijft mogelijkheden en perspectieven voor het valoriseren van de glasaal op de Schelde. Dit rapport wil bovendien een aanzet geven tot het uittekenen van een visie, gekoppeld aan een actieplan, teneinde de continuïteit van de glasaalmonitoring te garanderen en te komen tot een duurzaam glasaalbeheer voor Vlaanderen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author