IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Dr Belpaire, Claude
ORCID
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, more
  Direct contact at institute:
  Duboislaan 14
  1560 Groenendaal
  Tel.: +32-(0)2-658 04 11
  GSM: +32-(0)475-67 89 92
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, more
  Function: Associated researcher
 • A historical reference framework for the fish populations of the Scheldt basin, more
 • Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - eerste deel, deel visfauna, more
 • De Europese paling in Vlaanderen en Europa, more
 • Development, Evaluation and Implementation of a Standardised Fish-based Assessment method for the Ecological Status of European Rivers. A contribution to the Water Framework Directive, more
 • Eel Sampling for inland fisheries, more
 • Fish assesment method for the evaluation of the ecological quality of European running waters, more
 • Harmonised River Basins Strategies North Sea, more
 • Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations, more
 • Management of the European Eel : establishment of a recruitement monitoring system, more
 • Monitoring van vismigratie, more
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more
 • Ondersteunend studiewerk en verdere karakterisatie van de Vlaamse toestand inzake hormoonverstoring, more
 • Onderzoek en monitoring in de Schelde, onderdeel vis, schelpdier en visserij, more
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, more
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, more
 • Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - project Fish Guard - Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), more
 • Polluenten in vis - Bepaling van zware metalen in vis uit Vlaamse oppervlaktewateren., more
 • Progressive extinction of the eel: biological basis for a national recovery plan, more
 • Soortbeheers- en beschermingsplan voor de Europese paling in het kader van het Europees beleid, more
 • Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, more
 • Verspreiding en status van vis, more
 • Research Group Monitoring and Restoration of Aquatic Fauna. Research Institute Nature and Forest (INBO): Belgium; (2020): Fish Information System (V.I.S.). Accessed at http://vis.inbo.be on yyyy-mm-dd., more
 • Verreycken H, Belpaire C, Adriaens T, Desmet P, Reyserhove L (2023). Checklist of non-native freshwater fishes in Flanders, Belgium. Version 1.5. Research Institute for Nature and Forest (INBO). Checklist dataset., more
 • Eel pollution data from Lake Weerde (Zemst), more
 • Eel pollution monitoring database, more
 • Monitoring network freshwater fish Flanders; Eel pollutant monitoring network, more
A1 Publications (60) [show]
Peer reviewed publications (6) [show]
Books (4) [show]
Book chapters (28) [show]
Thesis [show]
Abstracts (3) [show]
Reports (36) [show]
Other publications (18) [show]