IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558
Sicking, L. (1998). Zeemacht en onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558. Bataafsche Leeuw: Amsterdam. ISBN 9789067074650. 336 pp.

Available in  Author 
  VLIZ: General [321546]

Keywords
  15th century
  16th century
  BMK periode > Spaanse Tijd (1482-1713)
  BMK plaats > De kust
  BMK thema > Institutionele en Politieke Geschiedenis > Internationale aangelegenheden
  BMK thema > Institutionele en Politieke Geschiedenis > Nationale instellingen > Zeemacht
  Marine
Author keywords
  Maritime history

Author  Top 

Abstract
  In de late Middeleeuwen maakten Vlaanderen, Holland en Zeeland deel uit van het Habsburgse wereldrijk. Om meer greep te krijgen op de maritieme politiek van deze gewesten, vaardigde Maximiliaan van Oostenrijk de Ordonnantie op de Admiraliteit uit en benoemde een admiraal, tot 1558 steeds afkomstig uit het gewest Zeeland. Het machtige gewest Holland verzette zich tegen dit streven naar centralisatie. De auteur - historicus - onderzocht voornamelijk aan de hand van bronnenmateriaal hoe die Zeeuwse admiraal functioneerde als 'zetbaas' voor de Habsburgse vorsten, waardoor inzicht wordt verkregen in de organisatie van de oorlogsvloot, de konvooiering van handel en visserij, de kaapvaart en de maritieme rechtspraak in genoemde periode. Het voorliggende goed verzorgde boek is een handelseditie van het als proefschrift uitgevoerde onderzoek en bevat derhalve vele terzake doende zwart-witte illustraties en een uitvoerige index. Een notenapparaat en een lijst van geraadpleegde bronnen en literatuur completeren dit wetenschappelijk werk.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author