IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Omschrijving van goede milieutoestand & vaststelling van milieudoelen voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 9 & 10
Belgische Staat (2018). Omschrijving van goede milieutoestand & vaststelling van milieudoelen voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 9 & 10. [Openbare raadpleging]. BMM/Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 23 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Best practices
    Environmental planning > Environmental management > Environmental policy
    Goals
    ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [Marine Regions]

Author  Top 
  • Belgische Staat

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author