IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land: in Vlaamse savannes en Waalse regenwouden = La criminalité en matière de biodiversité chez nous: des savanes flamandes et forêts pluviales wallonnes
Billiet, C.M.; Baeyens, A.; Bisschop, L.; Boquet, L.; Born, C-H.; Bouquelle, F.; De Clercq, K.; Moërynck, P.; Rousseau, S.; Vandenberghe, A.; Van Den Meersschaut, M.; Van Dyck, H.; Vereycken, S.; Vrielynck, S. (2018). Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land: in Vlaamse savannes en Waalse regenwouden = La criminalité en matière de biodiversité chez nous: des savanes flamandes et forêts pluviales wallonnes. Die Keure: Brugge. ISBN 978 90 4863 317 3. 567 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: Law, Policy, (I)CZM, Economics and Social Sciences [100376]

Authors  Top 
 • Billiet, C.M., editor, more
 • Baeyens, A.
 • Bisschop, L., more
 • Boquet, L.
 • Born, C-H.
 • Bouquelle, F.
 • De Clercq, K.
 • Moërynck, P.
 • Rousseau, S., more
 • Vandenberghe, A.
 • Van Den Meersschaut, M.
 • Van Dyck, H.
 • Vereycken, S.
 • Vrielynck, S., more

Abstract
  Biodiversiteitsmisdrijven krijgen sedert enkele jaren erg veel aandacht op internationaal niveau. Vooral de illegale handel in beschermde dier- en plantensoorten, een vorm van criminaliteit die wegens haar transnationale karakter de internationale gemeenschap aanbelangt, vormt er recent het voorwerp van een stroom studies en beleidsinitiatieven. Het EU-beleid sluit aan bij de internationale prioriteitstelling. Biodiversiteitsmisdrijven gelden er thans, naast afvalmisdrijven, als een bij voorrang te bestrijden vorm van milieucriminaliteit.Dit boek is het eerste ooit inzake de sanctionering van biodiversiteitscriminaliteit in België. Het is een primeur. De strafrechtelijke en bestuursrechtelijke afhandeling komen er aan bod, met oog voor zowel punitieve als remediërende sanctionering. Hierbij staan de concrete sanctioneringspraktijken centraal. Het boek behandelt het onderwerp voor het Vlaamse en het Waalse gewest. Rechtsvergelijking, ook louter binnen landsgrenzen, brengt steeds een bonus aan inzichten. Het gegeven dat de natuurwaarden in beide gewesten verschillen, onder meer door verschillen in demografische druk, maakt de oefening des te meer verrijkend. Om dit werk te realiseren werd een schat aan onuitgegeven bronnenmateriaal samengesprokkeld. Honderden sanctioneringsbeslissingen werden opgezocht in rechtbanken en milieuadministraties. Uit de databestanden van parketten lieten we voorheen onbestaande beschrijvende statistiek genereren. Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk: de benadering is interdisciplinair. Biodiversiteitscriminaliteit vergt, meer dan andere vormen van milieucriminaliteit, begrip van wat er in de realiteit gaande is. We nemen kennis van de feiten op het terrein, maken er een criminologische analyse van en lichten hun ecologische draagwijdte toe. Een aparte bijdrage is gewijd aan de maatschappelijke kost en monetaire waardering van biodiversiteitsmisdrijven. De bijdragen in kwestie zijn geschreven door specialisten voor een lezerspubliek met juridische achtergrond.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors