IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Klimatologie en fysische oceanografie van de Belgische kust en zee
Galle, M. (2015). Klimatologie en fysische oceanografie van de Belgische kust en zee. MA Thesis. Universiteit Gent: Gent. 88 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Aquatic sciences > Marine sciences > Earth sciences > Oceanography > Physical oceanography
    ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]

Author  Top 

Abstract
    Het klimaat is een brandend actueel thema. In het najaar van 2014 publiceerde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2014) haar 5de rapport over klimaatverandering. De conclusie is dat de invloed van de mens op het klimaat nog duidelijker is geworden sinds het laatste rapport in 2007. Het is nu 95 tot 100 % zeker dat de mens de hoofdoorzaak is van de klimaatverandering in de afgelopen eeuw. Sinds 1901 is de gemiddelde temperatuur met 1,0 tot 1,8 °C gestegen in Europa. De laatste drie decennia waren de drie warmste op het aardoppervlak vanaf 1850. Als deze drie decennia samen genomen worden, is het waarschijnlijk de warmste 30 jaar in 1400 jaar. De kans op hittegolven in de zomer neemt toe en de kans op koude winters neemt steeds verder af. De zeespiegel is wereldwijd met 17 tot 21 cm gestegen in de laatste 110 jaar. In de 21ste eeuw zal de zeespiegel volgens het IPCC met 18 tot 59 cm stijgen door onder andere de uitzetting van het zeewater ten gevolge van de opwarming en de afsmelt van ijskappen. De jaarlijkse neerslaghoeveelheden zijn in West-Europa gedurende de 20ste eeuw met 5 tot 10 % gestegen. Dit wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal dagen met een hoge neerslagintensiteit. De klimaatprojecties laten een neerslagtoename zien in de winter. De voorspellingen voor de zomers zijn onzeker, daar de Benelux op een overgangszone ligt van een sterke afname in het zuiden en een lichte toename in het noorden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author