IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Punten en lijnen in het landschap
Hermy, M.; De Blust, G. (Ed.) (1997). Punten en lijnen in het landschap. Schuyt & Co./Marc Van de Wiele: Haarlem & Brugge. ISBN 90-6966-115-2. 336 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: General GEN.169 [103245]

Keywords
  Ditch
  Ecology
  Hedge
  Landscape
  Management
  Resource management > Conservation > Landscape conservation
  Resource management > Wildlife management > Conservation > Nature conservation

Authors  Top 
 • Hermy, M., editor, more
 • De Blust, G., editor, more

Content
 • Rappé, G. (1997). Vloedmerken, in: Hermy, M. et al. (Ed.) Punten en lijnen in het landschap. pp. 48-49, more
 • Rappé, G. (1997). Pieren en strandhoofden, in: Hermy, M. et al. (Ed.) Punten en lijnen in het landschap. pp. 285-286, more

Abstract
  Punten en lijnen in het landschap werd geschreven door een team van 32 deskundigen en behandelt in één samenhangend geheel het brede scala aan kleine landschapselementen in zowel het landelijk als stedelijk gebied van Vlaanderen en Nederland. De rode draad vor het boek vormen de eerste hoofdstukken over de geschiedenis van kleine landschapselementen, de ecologische infrastructuur en de ontwikkeling en biodiversiteit in kleine landschapselementen. Vervolgens worden de belangrijkste van die elementen belicht: poelen, sloten en hun oevers, bermen en dijken, holle wegen, bomenrijen en hagen. Daarna richt de aandacht zich op kleine landschapselementen in het stedelijk en verstedelijkte gebied: de flora en fauna van tuinen, kerkhoven, muren, straatstenen en gebouwen. Het boek eindigt met een hoofstuk over organisatie, planningsaspecten en de rol van de overheid bij het nemen van stimulerende maatregelen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors