IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Golfoverslag over een stortsteengolfbreker: parameterstudie aan de hand van experimenteel onderzoek
Feys, D. (2004). Golfoverslag over een stortsteengolfbreker: parameterstudie aan de hand van experimenteel onderzoek. Ir Thesis. Universiteit Gent: Gent. XIII, 125 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Overtopping
    Research > Experimental research
    Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Breakwaters > Rubblemound breakwaters

Author  Top 
  • Feys, D.

Abstract
    Na een beschrijving van de golfgoot en het gebruikte model wordt in dit werk de golfoverslag over een stortsteengolfbreker besproken in functie van 4 parameters: de periode, de golfhoogte, de waterstand en het gekozen spectrum. Daarbij wordt aangetoond dat de experimenteel bekomen gegevens voldoen aan de formules van van der Meer en Owen. De invloed van de ruwheid en de kruinberm wordt bepaald. Uit het onderzoek naar de invloed van het spectrum blijkt dat een JONSWAP-spectrum met γ = 2 grotere golven genereert dan de andere gebruikte spectra. Er wordt ook aandacht besteedt aan golven met kleine frequenties. Er wordt een correctie voor de formule van van der Meer voorgesteld om rekening te houden met deze golven en de eigenfrequentie van de grote golfgoot van de Afdeling Weg- en Waterbouwkunde van de Universiteit Gent wordt berekend. Er wordt bijkomend onderzoek verricht naar de invloed van de positie van de golfhoogtemeters op de opgemeten golfhoogte. Uiteindelijk worden enkele opgemeten stormen uit de werkelijkheid gemodelleerd. Daaruit blijkt dat geen overtopping geregistreerd wordt over het model, dit in tegenstelling tot de werkelijkheid. De meest relevante oorzaak lijkt de te grote blokcoëfficiënt voor het bepalen van het volume van de deklaagelementen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author