IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS)
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&cod=ev/21

Engelstalige titel: Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Referentie nr.: EV/21
Acroniem: BALANS
Periode: Februari 2002 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Benthos; Ecotoxicologie; Kustwateren; Mariene biologie; Offshore; Socioeconomische aspecten; Visserij
Geografische term: ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
 Instituten | Publicatie 

Instituten (7)  Top | Publicatie 
  • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, meer, partner
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), meer, partner
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meer, partner
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer, partner
  • Onderzoeksdomein Visserij, meer, partner
  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier
  • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, meer, subcontractant

Abstract
Dit onderzoek streeft naar ontwikkeling van een conceptueel beleidsmodel waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de ecologische, economische en sociale indicatoren van een duurzaam Noordzeebeleid, met als doel een software toepassing aan te reiken ter visualisatie van de effecten van te nemen beleidsopties ten aanzien van de Belgische visserijsector en bij de zand- en grindontginning op zee, alsook de daaraan gerelateerde scheepvaart

Publicatie  Top | Instituten 
  • Maes, F.; Polet, H.; Vincx, M.; Janssen, C.; Scory, S.; Leroy, D. (2007). Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS). Belgian Science Policy: Brussel. 200 + annexes, cd-rom pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie