IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Interuniversity Attraction Poles (Belgian Science Policy): The Land of Sumer and Akkad. Reconstruction of its Environment and History
www.natuurwetenschappen.be/institute/structure/geology/gsb_website/research/sedimento/index_html

Periode: Januari 2002 tot December 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Archeologie; Geologie; GIS; Remote sensing (earth); Sedimentologie
 Instituten 

Instituten (2)  Top 

Abstract
Deze studie kadert in het 'Interuniversity Attraction Poles project (IUAP-DWTC), The land of Sumer and Akkad'. De hoofdprioriteit van dit IUAP-project is het verrichten van onderzoek naar de wisselwerking tussen het veranderend fysisch milieu en de ontwikkeling van sociale, politieke en economische organisaties in Mesopotamië doorheen de tijd (midden - laat Holoceen). Teneinde een beeld te kunnen schetsen van 's werelds oudste beschavingen, is een synthetische werkwijze onontbeerlijk, die de zeer talrijke en zeer verscheiden gegevens - afkomstig van verschillende disciplines zoals natuurwetenschappen, archeologie, filologie en geschiedenis - verwerkt.

Meer specifiek wordt het onderzoek toegespitst op de vraagstelling van mogelijke omgevings- en ecologische impacts van veranderende sociale ontwikkelingen en landbouwsystemen evenals op het vaststellen van grote veranderingen in het fluviatiel en marien milieu van de Tigris-, Eufraat- en Karun rivieren en estuaria gedurende het Holoceen.

Het onderzoek kan opgedeeld worden in twee studiethema's:

  1. Remote sensing: aanmaak van kaarten met geografische informatiesystemen, en reconstructie van paleogeulen en gerelateerde irrigatiesystemen op basis van satellietbeelden en archeologische data. Veldcontrole is noodzakelijk voor een optimale kartering.


  2. Geoarcheologische kartering: reconstructie van paleokanalen, bepaling van de litho- en chronostratigrafie van de fluviatiele sedimenten, de beschrijving van de paleogeografie van het studiegebied, de invloed van menselijke interventies op het natuurlijk milieu. Het studiemateriaal omvat reeds bestaande geologische boringen en doorsneden, welke gereïnterpreteerd worden en in een GIS geïntegreerd worden. Bijkomende data zoals boringen, electrische resistiviteitsmetingen en monstername voor 14C dateringen zullen uitgevoerd worden tijdens terreinwerk.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten