IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

The multicoloured North Sea

Referentie nr.: T4/DD/44
Periode: December 1996 tot Maart 1999
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Chlorofyl; Eutrofiëring; Modellen; Nutriënten; Teledetectie; Zwevende stof
Geografische term: ANE, Noordzee, Zuidelijke Bocht [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer
  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
De voornaamste doelstellingen van dit voorstel zijn de exploitatie van satellietinformatie die de kleur van de oceaan detecteren, om deze te kalibreren in functie van de specifieke eigenschappen van de Belgische kustwateren, zodat ze samen met biologische modellen gebruikt kunnen worden. Zo kunnen we elementen aanbrengen voor wetenschappelijke antwoorden op het huidige debat tussen oeverstaten van de Noordzee over eutrofiëringsproblemen, hun topografische bereik en de nodige actie.

Het voorstel bestaat uit twee grote onderzoekspakketten:

* In het eerste deel zullen we -state-of-the-art- algoritmen ontwikkelen om de concentratie van chlorofyl, suspensie en gelbstoff te berekenen uit metingen van de Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) gelanceerd door de NASA in 1997 (we zullen ook de publieke AHVRR teledetectiegegevens gebruiken, bewerkt om een "turbiditeitsindex" op te leveren). Deze algoritmen zullen speciaal aangepast worden aan het Belgische kustgebied en gekalibreerd worden, d.w.z. de vrije constanten van (eventueel gewijzigde) algoritmen ontwikkeld door de NASA en andere groepen zullen vastgelegd worden door metingen op zee. De meestbelovende algoritmen zullen dan vergeleken worden met beschikbare in situ metingen zodat hun precisie gekwantificeerd kan worden.

* Het beste algoritme zal toegepast worden op een reeks SeaWiFS beelden die ongeveer een jaar bestrijkt. De waargenomen ruimtelijke structuren van chlorofyl zullen geïnterpreteerd worden met behulp van numerieke simulaties op basis van gekoppeld fysisch/biologisch model om deze verdeling in termen van fysische en biologische processen te verklaren en om de validatie van het model te verbeteren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten