IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Mrs Tavernier, Ines
ORCID
Thesaurus terms: Marine ecology; Teacher education and professional development of educators
 
  Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
  Function: Senior Science Officer Science Communication
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-33 61 18
  E-mail:
Ines Tavernier
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Msc. Advanced studies in marine and lacustrine sciences (MARELAC), more
 • Function: Student 2008
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), more
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (GhEnToxLab), more
 • De zee als context voor STEM-educatie in het basisonderwijs, more
 • Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiële gemeenschappen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica), more
 • PlaneetZee, more
A1 Publications (5) [show]
Book [show]
Thesis [show]
Abstracts (4) [show]
Other publications (40) [show]