IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

PlaneetZee
www.planeetzee.be/

Period: 2013
Status: In Progress
 Institute 

Institute  Top 

Abstract
PlaneetZee laat je door een andere bril naar de zeeën en de oceaan kijken

PlaneetZee wil een hulpmiddel zijn voor leerkrachten om de oceaan in hun lessen te integreren en om jongeren oceaangeletterd te maken.

We bieden lesmodules voor het middelbaar onderwijs aan rond diverse thema's. De nieuwste modules zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd: enerzijds een achtergronddocument voor de leerkracht en anderzijds werkbundels voor de leerlingen. Op die manier kunnen zij zelf actief de inzichten en theorie verwerven.

PlaneetZee komt voort uit de algemene missie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) om wetenschappelijke informatie aan te bieden over de zee. Dit ligt in lijn met de internationale Ocean Literacy beweging die streeft naar een samenleving waarin mensen begrijpen hoe de oceaan ons beïnvloedt en hoe wij de oceaan beïnvloeden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute