IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Planeet Zee
www.planeetzee.be/

Period: 2013
Status: In Progress

Thesaurus terms: Beaches; Deep water; Overfishing
 Institute 

Institute  Top 

Abstract
Planeet Zee laat je door een andere bril naar de zeeën en de oceaan kijken.

Deze website wil ieder bewust maken van de enorme rijkdommen die de oceaan aan de mensheid kan bieden. Onze samenleving richt zich vandaag steeds meer op de oceaan. Dankzij de technologische vooruitgang beginnen we langzaam haar potentieel te ontdekken. Dit exploreren en het toenemende gebruik van de oceaan gaat echter gepaard met heel wat uitdagingen en problemen waar we ons doorgaans niet bewust van zijn.

Deze thematiek komt aanbod in de verschillende lesmodules die op deze website te vinden zijn. De lesmodules van Planeet Zee lenen zich uitstekend als lesmateriaal. Naast de modules zijn er ook bijbehorende opdrachten beschikbaar waarin jongeren zelf aan de slag kunnen met de kennis uit de lesmodules.

Bovendien stelt Planeet Zee jaarlijks een wedstrijd op om jongeren meer te betrekken bij de hedendaagse problemen en uitdagingen die het exploreren en gebruiken van de oceaan met zich mee brengen. In deze wedstrijd worden jongeren uitgedaagd om duurzame oplossingen en manieren om beter met de oceaan om te gaan te bedenken.

Daarnaast informeert Planeet Zee over de zeewetenschap en zeetechnologie, en de daarbij behorende verschillende zeewetenschappelijke beroepen.

Planeet Zee komt voort uit de algemene missie van het VLIZ om de visibiliteit te bevorderen van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek bij het grote publiek en wetenschappelijke informatie aan te bieden over de zee, de kust en de getijgebonden systemen. Op een internationale schaal werkt Planeet Zee in lijn met de globale ‘Ocean Literacy’ beweging, die streeft naar een samenleving waarin we als burgers weten hoe de oceaan ons beïnvloedt en hoe wij de oceaan beïnvloeden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute