IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Dr Boets, Pieter
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (AECO), more
  • Direct contact at institute:
    E-mail:
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (GhEnToxLab), more
 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more
  • Alien macroinvertebrates in Flanders, Belgium, more
  • Distribution of crayfish in Flanders (Belgium): an update, more
  • Inventory of alien macroinvertebrates in Flanders, Belgium, more
  • Monitoring of invasive alien crayfishes in the Flemish part of the LIFE RIPARIAS areas, more
A1 Publications (33) [show]
Book [show]
Book chapter [show]
Thesis [show]
Abstracts (6) [show]
Report [show]