IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Bosmans, Stijn
    Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more
    Direct contact at institute:
    E-mail:
 
  • Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., more
  • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
  • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, more
  • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more