IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

emer. Prof. Dr Vantorre, Marc [ retired ]
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, more
 • Vlaamse overheid; Nautica, more
 • Function: promotor Ugent
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Alternative energy: wave energy potential, more
 • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, more
 • De invloed van overdruk in fijnkorrelige sedimentreeksen op de structurele en hydrodynamische evolutie van sedimentaire bekkens, more
 • Determination nautical bottom in muddy areas, more
 • Development of an optimal procedure for determining a mathematical model for the simulation of ship manoeuvres in shallow water of captive manoeuvring tests with ship models, more
 • Execution of captime manoeuvring tests with ship models, more
 • Investigation of the influence of swell on ship motions in the Scheurpas, more
 • Oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem, more
 • Ontwerp sleepwagen 2, more
 • Optimisation of the procedure for determining a mathematical model for the simulation of ship manoeuvres in shallow water by means of captive manoeuvring tests with ship models, more
 • Overgangsverschijnselen bij oevereffecten, more
 • Scheepsbewegingen in golven (Het Scheur), more
 • Scientific and technical assistance to division Nautical Studies of Flanders Hydraulics, more
 • Scientific and technical assistance to division Nautical Studies of Flanders Hydraulics. Bis, more
 • Sleepbootopleiding Haven Antwerpen, more
 • Studie naar de interactie tussen schepen, more
 • Tank test of vessel entry and exit for third set of locks, more
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen en andere maritieme constructies met de nadruk op ondiepe en beperkte wateren, more
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen in ondiepe en beperkte vaarwateren, more
 • Theoretische en experimentele studie van hydrodynamische aspecten van de problematiek inzake het gedrag van schepen in beperkte wateren, more
 • Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, more
 • Validatie concept nautische bodem, more
 • Voorhaven Zeebrugge - Nautische bodem, more
A1 Publications (34) [show]
Peer reviewed publications (10) [show]
Books (42) [show]
Book chapters (111) [show]
Theses (6) [show]
Abstracts (14) [show]
Reports (41) [show]
Other publications (13) [show]
Thesis supervised as (co-)promotor (41) [show]