IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem
Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Confidentieel. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 160 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Related to:
Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Versie 2.0. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 61 + bijlagen pp., more

Available in  Authors 
Document types: Final report; Project report

Keywords
  Harbours and waterways > Manoeuvring behaviour > Bank effects
  Model studies
  Models > Mathematical models
  Physical modelling
Author keywords
  Bank effects; Oevereffecten

Project Top | Authors 
 • Oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem, more

Authors  Top 

Abstract
  Een schip dat vaart in de nabijheid van oevers of kaaien ondervindt hierdoor een asymmetrische stroming om de romp. Deze asymmetrische stroming zorgt voor een drukgradiënt tussen de stuurboord - en bakboordzijde van het schip. Het gevolg hiervan is dat het hele schip naar de dichtst bijgelegen oever wordt aangezogen en de boeg er van afgestoten wordt. Deze oeverzuiging hangt af van de afstand tussen schip en oever, scheepssnelheid, waterdiepte, scheepskenmerken, geometrie van de oever enz. Een betrouwbare voorspelling van de oeverzuiging is belangrijk om de condit ies te kunnen bepalen waarbinnen een schip veilig een bepaalde vaarweg kan aandoen.

  In de sleeptank voor ondiep water van het Waterbouwkundig Laboratorium zijn duizenden model proeven met ingebouwde oevers uitgevoerd in 2006. Aan de hand van deze modelproeven werden wiskundige modellen opgesteld welke de oeverzuiging voorspellen. De klemtoon ligt vooral op geheide oevers (taluds) en oevers met een horizontaal verdronken vlak (schorre). Deze zijn typisch voor de vaarwateren naar de Vlaamse havens. De resultaten van dit onderzoek zijn geïntegreerd in de scheepsmanoeuvreersimulatoren van het Waterbouwkundig Laboratorium.

  Info over dit onderzoek kan ook gevonden worden op:
  www.BANKEFFECTS.UGent.be

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors