IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 1

Reference no: D2K/EFRO/3.1
Period: September 2001 till August 2004
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Provincie West-Vlaanderen; Externe Relaties, Europese Programma’s en Gebiedsgerichte Werking (EEG), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Abstract
Sponsors:
- Provincie West-Vlaanderen
- European commission
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer: Afdeling Natuur


Doelstellingen en kerntaken:

1) Het bevorderen van integratie van planning en beleid van de sectoren en beleidsniveaus: Door het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in planning en beleid, en door een bijdrage te leveren aan de advisering bij de totstandkoming ervan. Het beoogde resultaat hiervan is een betere afstemming van planning en beleid tussen de verschillende spelers aan de kust en een duurzame benadering van kustontwikkeling.

2) Het bevorderen van samenwerking tussen beleidsniveaus en sectoren via overlegvergaderingen, door maximaal te verwijzen naar initiatieven van andere niveaus of sectoren en door aan te zetten tot samenwerking.

3) Het optreden als (internationaal) aanspreekpunt inzake geïntegreerd kustzonebeheer: Het coördinatiepunt wil een centraal aanspreekpunt zijn voor de verschillende overheidsniveaus en andere spelers aan de kust en ieder individu of instantie de mogelijkheid bieden om op een centrale plaats vragen te stellen die verband houden met de kust. Doorverwijzing naar experts kan indien dit gewenst is.

4) Het opvolgen van internationale en Europese ontwikkelingen inzake geïntegreerd kustzonebeheer: Door deelname aan kustfora of andere overlegplatforms in relatie tot kustzonebeheer is het coördinatiepunt goed geplaatst om de verschillende bestuursniveaus in België op de hoogte te houden van mogelijkheden en verplichtingen inzake kustzonebeheer. Anderzijds kan veel geleerd worden uit de ervaringen van andere landen en kan via het leggen van de juiste contacten een gezamenlijke aanpak van problemen nagestreefd worden indien dit wenselijk en mogelijk is.
Naast deze vier kerntaken zal het coördinatiepunt ook:

* belangrijke activiteiten opvolgen die bijdragen tot een ontwikkeling van de kust en deze trachten te belichten in een strategie van duurzame ontwikkeling. Het coördinatiepunt kan de initiatiefnemers op de hoogte brengen van de rol die ze kunnen vervullen bij het uitwerken van een duurzame strategie voor de kust. Het opnemen van deze taak door het coördinatiepunt moet resulteren in een responsabilisering en aansporing van de initiatiefnemers.

* de gegevens bijhouden voor een set duurzaamheidsindicatoren voor de kustzone. Dergelijke set van duurzaamheidsindicatoren voor de kustzone zal gedurende 2002 uitgewerkt worden. Het coördinatiepunt zal de gegevens verzamelen in samenspraak met de (overheids)diensten die erover beschikken. Het coördinatiepunt zal instaan voor het bijhouden van de gegevens in een databank.

* een inventaris bijhouden van lopende en nieuwe projecten en initiatieven in de kustzone. Via contacten en overlegvergaderingen probeert het coördinatiepunt een zo volledig mogelijk zicht te houden op alle projecten en initiatieven in de kustzone. Hiervoor zal de medewerking vereist zijn van alle betrokken particuliere actoren en overheden.

* gerichte studies laten uitvoeren. Indien in overleg met de overleggroep of interkabinettenstuurgroep besloten wordt gerichte studies te laten uitvoeren om tegemoet te komen aan specifieke vragen, zal het coördinatiepunt de studies uitbesteden en opvolgen

* communiceren over geïntegreerd beheer aan de kust Dit kan bijvoorbeeld via informatieverstrekking aan de bevolking (aan de hand van nieuwsbrieven, studiedagen, workshops, educatieve activiteiten...), popularisering van wetenschappelijke informatie en sensibilisering.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes