IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes

Reference no: PFVLIZ00014
Acronym: EXPER/PF
Period: January 2002 till December 2004
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (8)  Top 
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
  • Université du Littoral Côte d'Opale; Maison de la Recherche en Environnement Naturel; Ecosystèmes Littoraux et Côtiers; Laboratoire Interdisciplinaire en Sciences de l'Environnement (ULCO/LISE), more
  • Universiteit Antwerpen; Centrum voor Micro- en Sporenanalyse (MITAC), more
  • HYdrogéologie, Observation Spatiale, Environnement (HYGEOS), more
  • Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA); Comité Régional Nord - Pas de Calais (APPA-NPdC), more
  • Association de Surveillance de la Qualité de l'Air Flandre (OPAL'AIR), more
  • Association pour la Mise en Oeuvre du Réseau d'Etude, de Mesure et d'Alerte pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique à Lille ( AREMA) (AREMA), more
  • Association pour le développement de l'innovation et de la recherche en Région Nord Pas de Calais (ADRINORD), more

Abstract
De voorziene taken binnen het project zijn:

harmonisatie en verdichting van het interregionaal meetnet voor de controle van de fijne deeltjes PM2.5 en PM10 (opstellen van een gezamenlijke databank (methodologische data, fysisch-chemische parameters, zware metalen, meteogegevens, optische in-situ metingen en beelden) opstarten van en nieuw meetstation PM2.5. Vergelijking van meetprotocols tussen de verschillende instanties gebruik van ruimtelijke teledetectie complementair aan de meetnetten opstellen van GIS meetcampagne rond de Rijselse agglomeratie en grensoverschrijdend transportfysisch-chemische studies van aërosolen tijdens hun transport, inloed van aërosolen op de troposferische scheikunde grensoverschrijdende informatieverstrekking over luchtkwaliteit voor het grote publiek (website, publicaties, rapporten, informatiesessies, colloquia)

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes