IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Behaviour of particulate matter in the Scheldt-estuary

Dutch title: Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium
Period: 1990 till 1991
Status: Completed

Thesaurus terms: Hydrodynamics; Modelling; Pollution; Sediment transport
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more, executant
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), more, proposer

Abstract
De hoofddoelstelling van dit project is het zo accuraat mogelijk schatten van de vrachten op jaarbasis van een aantal geselecteerde polluenten door de rivieren aangevoerd naar de wateren waarop het Verdrag van Parijs van toepassing is, i.c. het Westerschelde-estuarium. IMDC stond in voor het deelaspect "particulair materiaal".

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes