IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Neeltjte Jans Buitenslufter

Parent project: Execution programme 'Restoration and Institution National waters', more
Period: 1985 till 1992
Status: Completed

Thesaurus terms: Flood forecasting; Flora; Vegetation cover
Geographical term: ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (5)  Top 
  • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, more, co-ordinator
  • Stichting het Zeeuwse Landschap, more, co-ordinator
  • Provincie Zeeland, more, partner
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more, partner
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Dienstkring Deltakust, more, partner

Abstract
DOELSTELLING
Dynamisch kustbeheer; overgangszones zout-zoet creëren.

MAATREGELEN
- Uitschuiven van sluftervlakte tot een niveau van 2.1 m +N.A.P.
- Herprofilering van zanddepot tot duinen
- Aanleg sluftergeul op natte strand tot geultje in de Voordelta
- Aanplant Helm en Duindoorn

RESULTATEN
- Overstromingsfrequentie: 4 - 8´ per jaar (NM & HZL 1997).
- Flora: soortenlijst hogere planten (NM & HZL 1997); overige gegevens niet in uitgewerkte vorm beschikbaar. De genoemde soortenlijst is niet uitgesplitst per deelgebied op Neeltje Jans.
- Vegetatie: De slufter is grotendeels onbegroeid, langs de randen een soort vloedmerk-vegetatie met soorten als Zeeraket en Stekend loogkruid (NM & HZL 1997).

EVALUATIE
- Er is sprake van verzanding van de slufter en sluftermond, waardoor sprake is van een afname van de overstromingsfrequentie met zeewater. Men kan zich afvragen in hoeverre een slufter niet een karateristieke landvorm is van een dynamische kustlijn. Hier is aan de buitenzijde van de Oosterscheldedam geen sprake van. De slufter lijkt eveneens een klein gebied voor een hoge dynamiek.

- De slufter vervult geen functie van broedterrein voor de doelsoorten onder de kustbroedvogels (kleine plevieren of sterns; zie NM & HZL 1997; pers. meded. P.L. Meininger).

CONCLUSIE
De doelstelling van de aanleg van de slufter is niet gerealiseerd

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes