IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken

Reference no: WL MOD 706/8
Period: November 2005 till 2010
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, proposer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Geotechniek, more, proposer
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more, executant

Abstract
Het Waterbouwkundig Laboratorium en Afdeling Geotechniek verrichten methodologisch onderzoek naar de bresgevoeligheid van Vlaamse dijken. Samen wordt er ook een lans gebroken voor het opstarten van grootschalige meetcampagnes naar grondmechanische grootheden om alle faalmechanismen meer gedetailleerd te kunnen inrekenen.

Het doel van de studie is de grondige analyse van het grondmechanisch falen van dijken en de erdoor geïnitieerde bresvorming, waarna een op de Vlaamse situatie toegespitste methodologie opgesteld dient te worden die :

· toelaat een toetsing uit te voeren van de Vlaamse dijken en

· haar toepassing vindt binnen schade- en risicoberekeningen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes