IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Fundamental and ecological aspects of the mangrove-ecosystem and its evolution under increasing anthropogenic pressure

Dutch title: Fundamenteel ecologische aspecten van het mangrove-ecosysteem en hun evolutie onder toenemende anthropogene druk
Reference no: G005696N
Period: January 1996 till December 1999
Status: Completed

Thesaurus terms: Biology; Chemistry; Coastal waters; Mangroves; Man-induced effects
Geographical term: ISW, Kenyan Coast [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (5)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), more
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), more
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecology and Biodiversity; Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (APNA), more
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Omgeving; Laboratory of Forest management and spatial information techniques (FORSIT), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor

Abstract
De doelstellingen van het project zijn :
1. De opbouw van een betere kennis van fundamenteel ecologische aspecten van het mangrove-ecosysteem.
2. Evolutie van mangrove-ecosystemen onder toenemende anthropogene druk onder invloed van rechtstreekse factoren en van onrechtstreekse effecten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes