IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Gekaapte Brieven uit de Prize Papers Collectie
www.vliz.be/nl/gekaapte-brieven-prize-papers-collectie

 Institutes 

Institutes (8)  Top 

Abstract
De Prize Papers Collectie, bewaard in het Nationaal Archief in Kew (UK), bevat documenten van schepen gekaapt door de Britse Admiraliteit van eind 17de tot begin 19de eeuw. Deze bronnen bieden een groot potentieel voor onderzoek naar de maritieme geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en zijn nog niet eerder gevaloriseerd in een Vlaamse context. In samenwerking met nationale en internationale partners heeft het VLIZ thematisch onderzoek opgestart naar dit unieke historische materiaal, met een eerste focus op de periode van de Spaanse Successieoorlog (1702-1714).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes