IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Modelling of the vertical processes intervening in Semtner and Chervin´s model of global ocean circulation

Reference no: GC/C/11
Period: December 1990 till November 1994
Status: Completed

Thesaurus terms: Circulation; Models; Oceanic turbulence; Physical oceanography; Vertical water movement
Geographical terms: ANE, North Sea, Southern Bight [Marine Regions]; World Oceanic Waters
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM), more
  • Belgian Science Policy (BELSPO), more, sponsor

Abstract
Het PROJECT beoogt het opstellen van een gedetailleerde parametrisatie van de vertikale turbulente mengingsprocessen, welke zal ingebracht worden in het driedimensionale globaal oceaancirculatiemodel gebruikt door de onderzoekeenheid van Professor A. BERGER.

Het voortgezette onderzoek zal worden gecentreerd rond drie thema's.

Het eerste heeft betrekking op:

- de studie van de verschillende vormen van de turbulente sluiting (turbulent closure), van de simpelste tot de K-E sluiting,

- de keuze van de vormen, dewelke het beste aangepast zijn aan de tijdschalen van het globaal oceaancirculatiemodel,

- hun implementatie in het globaal oceaancirculatiemodel,

- het naar voor brengen van hun invloed op de circulaties, die met behulp van het model verkregen zijn.

De twee andere thema's betreffen de randvoorwaarden, die moeten worden ingevoerdaan het oppervlak en op de bodem. Aan het oppervlak betreft het, het parametriseren van de uitwisselingen tussen de oceaan en de atmosfeer, welke op klimatologische schaal tussenkomen, en het verlenen van hulp bij de voorbereiding van de koppeling tussen het oceaanmodel en het atmosferische model. Op de bodem van de oceaan moet enerzijds de geschikte randvoorwaarde gekozen worden, waarbij rekening wordt gehouden met de weerhouden vertikale resolutie. Anderzijds moeten de mogelijkheden worden bestudeerd om het effekt van die reliëfvariaties, welke niet verwaarloosbaar zijn in vergelijking
met de schaal van de roosterafstanden van het model, op de oceaancirculatie in te voeren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes