IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

LTV-slib: ontwikkeling van een slibtransportmodel voor het Schelde-estuarium
Vanlede, J.; van Kessel, T.; De Mulder, T. (2007). LTV-slib: ontwikkeling van een slibtransportmodel voor het Schelde-estuarium, in: Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties.
In: (2007). Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW): Erembodegem. , more

Available in  Authors 
Document types: Conference paper; Summary

Keywords
  Numerical models
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  Sediments > Clastics > Mud
  Brackish water

Authors  Top 
 • Vanlede, J., more
 • van Kessel, T., more
 • De Mulder, T., more

Abstract
  Het gedrag van slib heeft belangrijke gevolgen voor de toegankelijkheid en de natuurlijkheid van het Schelde estuarium. Zo leidt de afzetting van slib tot aanslibbing in havens en toegangsgeulen en heeft de slibconcentratie in de waterkolom een invloed op de habitats. Slibafzettingen zijn verder ook van belang bij het in stand houden van waardevolle zones als slikken en schorren.
  Deze presentatie toont de ontwikkeling van een numeriek slibtransportmodel voor het volledige Schelde estuarium (van 30km in de zee tot aan de rand van het tijdgebied) dat kan worden ingezet om beheersvragen op te lossen.
  De ontwikkeling wordt gefinancierd door het Vlaams-Nederlandse LTV O&M programma, wat staat voor Onderzoek en Monitoring in het kader van de Lange TermijnVisie van het Schelde estuarium. Het onderzoek is een samenwerking tussen WL Borgerhout (Be) en WL Delft Hydraulics (Nl).
  Het werk in 2006 omvatte de opzet van een driedimensionaal hydrodynamisch model en de koppeling van de hydrodynamica aan een slibtransportmodel dat advectie, diffusie, erosie en sedimentatie beschrijft. In deze set-up is een typisch winter- en zomerscenario doorgerekend. Hoewel de operationalisering van het model succesvol was, is de calibratie van het slibrtransport nog niet voltooid. Zo wordt het turbiditeitsmaximum rond Antwerpen nog onvoldoende opgelost.
  Na de verdere afregeling zal er in 2007 worden gewerkt op een aantal beheersvragen die betrekking hebben op de aanslibbing in havens en de gerelateerde bagger- en stort- werkzaamheden. Met het instrumentarium kunnen stortlocaties worden geoptimaliseerd met betrekking tot het minimaliseren van de vaarafstand, de retourstromingen naar de havens en de vertroebeling. Verder gaat er ook interesse uit naar de invloed van het Deurganckdok op de natuurlijke slibbalans.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors