IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Dr Eng. Vanlede, Joris
ORCID
ResearcherID
Thesaurus terms: Climate change; Coastal and estuarine hydraulics; Hydraulics and sediment; Hydrodynamics; Hydrodynamics; Modelling and simulation; Morphology; River engineering; Sediment; Sedimentology
 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Institutional address:
  Berchemlei 115
  2140 Antwerpen (Borgerhout)
  Belgium
  Tel.: +32-(0)3-224 60 35
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Water en Sediment (WATSED), more
 • Function: Researcher
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 
  Delft University of Technology; Faculty of Civil Engineering and Geosciences; Department of Environmental Fluidmechanics, more
 • CP NSZ - Advies sedimentatie, more
 • Kracht t.g.v. stroming op meetpaal Prosperpolder, more
 • Life - SPARC, more
 • MOZES: onderzoek van de morfologische interactie tussen de kustnabije banken en geulen en de strandzone, more
 • Advies panoramaheuvel HPP, more
 • Afstemming Xperta-ondersteuning Nieuwe Sluis Zeebrugge, more
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, more
 • AvdT - Uitbreiding geïdealiseerd hydrodynamisch model, more
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, more
 • AvdTII - Validatie van Noordzee modellen en effecten SLR, more
 • Baseline Zeeuwse Delta, more
 • COHERENS - Uitbouw numeriek modelinstrument Noordzeehavens, more
 • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, more
 • COupled Hydrodynamical-Ecological model for REgioNal and Shelf seas, more
 • CP ECA - Hydraulica en sediment aspecten, more
 • CP ECA - MVM continue data, more
 • Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium, more
 • Dwarsstroming 12/03/2020, more
 • Exploreren mogelijkheden Big Data en Data-mining, more
 • Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming, more
 • Het effect van ingrepen op de slibhuishouding, more
 • Immerse - Ontwerp vloedschaar thv Wijmeers, more
 • Implementatie Flocculatiemodel in Telemac, more
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, more
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, more
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more
 • Kracht t.g.v. stroming op meetpaal Prosperpolder, more
 • Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, more
 • Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone, more
 • LTV O&M Veiligheid 2007, more
 • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, more
 • Mud consolidation tests, more
 • Noordzeeterminal: HD berekeningen en analyse met MVM, more
 • Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, more
 • Numerieke modellering stijgsnelheid Hansweert en verhang Terneuzen-Hansweert, more
 • Onderhoud van de 2D en 3D Hydraulische modellen, more
 • Ondersteuning Nieuwe Sluis Zeebrugge continued, more
 • Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, more
 • Opstellen astronomische voorspellingen, more
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, more
 • Optimized hybrid model for coastal safety assessment, more
 • Opvolging externe effecten DGD, more
 • PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde, more
 • Quantification of Erosion and Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics, more
 • REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, more
 • SBO - CFD Nautische bodem, more
 • Sedimentatie Project Rechteroever Nieuwpoort, more
 • Sedimentatie Wintam, more
 • Slib-model Schelde-estuarium, more
 • Slibbalans Zeeschelde, more
 • Stroomatlas sluis van Wintam, more
 • Stroomatlas Zeebrugge, more
 • Stroomatlas Zeeschelde, more
 • Uitbreiding NEVLA met GOG's en GGG's, more
 • Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, more
 • Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, more
 • Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, more
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, more
 • Update snelheidsvelden Zeeschelde + sluistoegangen, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more
 • Vlaamse Baaien Modellering Kustzone, more
 • Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, more
 • Werkgroep Zeespiegelstijging, more
A1 Publications (14) [show]
Peer reviewed publications (2) [show]
Books (30) [show]
Book chapters (46) [show]
Theses (3) [show]
Abstracts (16) [show]
Reports (325) [show]
Other publications (22) [show]
Thesis (co-)promotor (2) [show]