IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Vlaamse Baaien Modellering Kustzone

Reference no: WL 15_068
Period: June 2015
Status: In Progress

Thesaurus term: PRINC_FUND - 5114 - Department of Mobility and Public Works
 Institutes | Publications 

Institutes (2)  Top | Publications 

Abstract
Een geïntegreerde modelinstrumentarium opmaken voor hydrodynamiek/sedimenten/morfologie waarmee state-of-the-art scenario-onderzoek kan verricht worden op concepten van infrastructuurwerken in de kustzone vanuit de objectieven van Vlaamse Baaien zijnde primair een robuuste kust in stand houden (kustveiligheid) en de toegankelijkheid naar de havens verbeteren.

Publications (7)  Top | Institutes 
  • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Kolokythas, G. K.; Quataert, E.; van Oyen, T.; Vroom, J.; Dijkstra, J.; Wang, Z.B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 2. Morfologische analyse scenario's Vlaamse Baaien. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XIII, 107 + 36 p. bijl. pp., more
  • De Maerschalck, B.; Dijkstra, J.; Nnafie, A.; Vroom, J.; van Oyen, T.; Röbke, B.R.; van der Werf, J.; Van der Wegen, M.; van Maren, B.; Taal, M.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 3. Modellering van de morfologische effecten na aanleg nieuwe Geul van de Walvischstaart. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XV , 64 + 12 p. bijl. pp., more
  • Hassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota ‐ berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 2 p. bijlagen pp., more
  • De Maerschalck, B.; Renders, D.; Vanlede, J.; Gourgue, O.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Vlaamse Baaien: deelrapport 1. Hydrodynamische modellering scenario’s Oostkust. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VII, 41 + 26 p. bijl. pp., more
  • Kolokythas, G.; De Maerschalck, B.; Wang, L.; Fonias, S.; Breugem, A.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 12. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the 2D hydrodynamic model. Version 4.0. FHR reports, 15_068_12. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 66 + 40 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/9, more
  • Wang, L.; Kolokythas, G. K.; Fonias, S.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 13. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the wave propagation model. Version 4.0. FHR reports, 15_068_13. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 53 + 12 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/20, more
  • Kolokythas, G. K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 5. Progress report: Scenarios Vlaamse Baaien and model developments. Version 5.0. FHR reports, 15_068_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 45 + 25 p. appendices pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications