IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

AvdT – Morfologie mesoschaal: deelrapport 9. Toekomstige stortstrategie Westerschelde
Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). AvdT – Morfologie mesoschaal: deelrapport 9. Toekomstige stortstrategie Westerschelde. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 + 2 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dredging
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Literature and desktop study
  Sediments
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Stortstrategie

Project Top | Authors 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels, more

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 

Abstract
  In het kader van het Vlaams-Nederlandse onderzoeksprogramma Agenda voor de Toekomst wordt, als onderdeel van het project ’Hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op mesoschaal’, een bijdrage geleverd aan de invulling van de toekomstige sedimentstrategie in de Westerschelde.
  Op basis van de resultaten van de afgelopen decennia, is een beoordeling gemaakt van de verschillende stortzones die in aanmerking komen voor de toekomstige stortstrategie (vanaf 2022). Op basis van een beoordelingskader is voor elke stortzone een score bepaald. Hieruit volgt dat de bepaalde stortzones (stortzones in het oostelijke deel van de Westerschelde, zones in diepe delen en nabij de Plaat van Walsoorden) het best scoren.
  Voor elke stortzone zal een afbakening moeten gedefinieerd worden. Gelet op de morfologische ontwikkelingen in de Westerschelde, wordt voorgesteld de stortzones zo ruim mogelijke af te bakenen, in combinatie met een aantal restricties, om de verschillende estuariene functies te garanderen. Daarnaast wordt voorgesteld om voor elke stortzone aanbevolen storthoeveelheden vast te leggen. De bepaling van deze hoeveelheden is verschillend voor elk type stortzone en houdt rekening met de verschillende functies die het estuarium vervult.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors