IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Plancke, Yves
ORCID
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), more
 • Function: Expert onderzoeksingenieur
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-224 61 56
  GSM: +32-(0)485-88 17 09
  Fax: +32-(0)3-205 24 37
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Vlaamse overheid; Water en Sediment (WATSED), more
 • Function: Researcher
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 
 • 10 jarig overzicht, more
 • Advies panoramaheuvel HPP, more
 • Afleiden harmonische componenten hoofdposten Zeeschelde, more
 • AvdT - Golven in het estuarium, more
 • AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, more
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, more
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
 • AvdT Verbetering Morfologisch Instrumentarium, more
 • CP ECA - vogeleilanden Beneden Zeeschelde, more
 • Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium, more
 • Duurzaam beheer Durme, more
 • Dwarsstroming 12/03/2020, more
 • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, more
 • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, more
 • Golven metingen Galgeschoor, more
 • Habitatmapping ondiep water, more
 • Habitatmapping Zeeschelde, more
 • Hydro-geomorfologie Seine estuarium, more
 • Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, more
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more
 • Kabels Borssele, more
 • Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, more
 • LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, more
 • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, more
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, more
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, more
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, more
 • Monitoring by Flanders Hydraulics Research of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, more
 • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, more
 • Numerical research on the reshaped tip of the Walsoorden sandbar, more
 • Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, more
 • O&M Flexibel storten, more
 • O&M Zandhuishouding 2010, more
 • Onderzoek van Stroming en Sedimenttransport: data-analyse en innovatieve metingen, more
 • Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, more
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, more
 • Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, more
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, more
 • PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde, more
 • Relation between physical and sedimentological characteristics and the ecological values in shallow subtidal areas of the Westerscheldt, more
 • Research on the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, more
 • Site-specific research to determine the disposal strategy, more
 • Slibbalans Zeeschelde, more
 • Strandingsbank Coeck (Rupel), more
 • Stroomsnelheden Honte in kader van aanleg kabeltracé Borssele, more
 • TIDE - Tidal River Development, more
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, more
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, more
 • Uitwatering Galgeweel, more
 • Validatie sediment en fysische parameters, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more
 • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, more
 • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, more
A1 Publications (7) [show]
Books (19) [show]
Book chapters (56) [show]
Abstracts (18) [show]
Reports (256) [show]
Other publications (14) [show]